Laat ons het bestrijden

Rattenbestrijding

Rattenbestrijding is er op vele manieren, welke wij toepassen is de mechanische methode dus door middel van een mechanisch apparaat het PCP luchtdrukgeweer. Helaas is het in veel gevallen noodzakelijk om een rattenpopulatie dusdanig te reduceren zodat de natuurlijke balans van het aantal ratten weer acceptabel is. Als er sprake is van een te grote populatie spreken we over een plaag en is dan met klemmen, kooien of gif ook niet meer in toom te houden.

Natuurlijke balans

Natuurlijke balans is belangrijk omdat bijvoorbeeld een kerkuil, havik of valkje of marterachtigen of zelfs de boerderijdieren poes of hond ervoor zorgen dat de balans in stand wordt gehouden. In mijn advies kijk ik ook altijd naar de mogelijkheden voor plaatsen van nestkasten van de kerkuil, ransuil, bosuil of steenuil. Als we een combinatie kunnen maken tussen mechanische bestrijding dus met het luchtdrukgeweer en de hulp van moeder natuur de uilen of andere roofdieren die de rat op het menu hebben staan dan hebben we géén gif meer nodig.

Dus een WIN-WIN situatie, géén doorvergiftiging, veilig voedsel voor de uilskuikens en vermindering van de rattenpopulatie. Wat wij doen is het afschieten van de oudere ratten, deze zijn snel, slim en zorgen voor veel nakomelingen. Ook zijn ze vaak flink uit de kluiten gewassen en wegen vaak meer dan 500 gram, doordat ze zo groot zijn worden ze ook niet meer door de andere roofdieren gepakt. Kleine ratjes weten zich geen raad meer als de grotere oudere ratten verdwenen zijn en vallen ten prooi aan moeder natuur of vertrekken naar elders.

Moderne technische snufjes

Het afschieten gaat enorm nauwkeurig en met een trefzekerheid van 99% op een afstand tussen 5 en 30 meter. De getroffen rat is op slag dood omdat de energie van het speciale kogeltje dusdanig is dat alle energie in de rat wordt afgegeven. In onze cursus hebben we geleerd waar we moeten treffen en onze apparatuur dusdanig af te stellen dat we veilig en zonder gevaar voor de omliggende omgeving kunnen werken. De cursus en onze apparatuur zijn speciaal hiervoor bepaald zodat we een dubbeltje op de werkafstand tussen de 5 en 30 meter feilloos kunnen raken.

De ballistische afstandsmeter en onze geweerkijker werken samen zodat na bepaling van de afstand de interne ballistische calculator de correctie geeft. Dit betekend richtpunt of mikpunt is het raakpunt en doordat we nachtzicht (infrarood) gebruiken zien de ratten ons niet in het donker. Om het luchtdrukgeweer stil op het doel te kunnen houden gebruiken we een schietstok dit is een soort van steun om het luchtdrukgeweer op te leggen. 

Om te kijken waar de ratten zich bevinden, kijken we met een warmtebeeldkijker. Eenmaal hierdoor gezien waar ze zitten kunnen we ze in het donker afschieten met de infraroodkijker op het luchtdrukgeweer. Onze luchtdrukgeweren zijn uitgerust met een geluidsdemper zodat er geen overlast voor de overige dieren zal zijn, dus uitstekend te gebruiken in maneges. We bepalen altijd eerst of het schot dat we doen ook daadwerkelijk veilig is, dus zo min mogelijk risico geeft voor de omgeving.

We bespreken altijd van tevoren het plan van aanpak, zo kan er eventueel ook als dat gewenst is met een loodvrij kogeltje geschoten worden.

Alvorens we beginnen zullen we bij het eerste bezoek en kennismaking een demonstratie geven, zodat we onze methode kunnen laten zien.