Laat ons het bestrijden

Over ons

Welkom op de website van JS Rattenbestrijding, onze slogan is: “Uw probleem is onze uitdaging”.

JS Rattenbestrijding staat voor een efficiënte, ecologische en humane manier van rattenbestrijding. Rattenbestrijding zónder gifstoffen, zónder onnodig dierenleed en met direct resultaat!

Mag ik mij voorstellen, ik ben Jeroen Smit 50 jaar en getrouwd met Sabine en we hebben samen dit bedrijf opgezet en komen uit Didam.

Sinds 1 juni 2023 ben ik begonnen met een lang gekoesterde wens om zelf een onderneming te starten in de dienstverlening van rattenbestrijding zónder gifstoffen en op basis van het IPM protocol Intergrated Pest Management. Naast mijn dienstverlening geef ik ook advies hoe om te gaan met overlast van de zwarte en bruine rat.

Nieuwe methode

JS Rattenbestrijding heeft een methode gevonden om overlast sterk terug te dringen middels afschot van ratten met een licht klein kaliber luchtdrukgeweer. Dit kan in zowel gebouwen als ook open terreinen en uitsluitend op niet vrij toegankelijke terreinen of locaties.

Hierbij gedacht aan stallen, agrarisch terrein, pluimveebedrijven, veehouderijen, varkenshouderijen, magazijnen, havens, afvalverwerkingsbedrijven maar ook bij mensen die buitenaf wonen. Kortom overal waar overlast wordt ervaren van ratten op privé terrein en op afgesloten percelen kan JS Rattenbestrijding een passende oplossing bieden.

De kerkuil als voorbeeld

Waarom nu die Kerkuil in het logo van een rattenbestrijder zult U denken…nou daar heb ik speciaal voor gekozen omdat JS Rattenbestrijding en de Kerkuil eigenlijk hetzelfde doen. We jagen allebei op ratten in het donker en komen elkaar zelfs nog wel eens tegen tijdens de jacht op ratten. De Kerkuil heeft een scherpe snavel en sterke klauwen en kan goed zien in donker om de rat te vangen. 

De rattenjager zoals wij in de volksmond genoemd worden, maakt gebruik van nachtzicht apparatuur en een licht klein kaliber luchtdrukgeweer. Doordat onze regering het gebruik van bestrijdingsmiddelen aan strenge regels heeft gesteld en in sommige gevallen zelfs verboden is dit de meest efficiënte methode van bestrijden geworden. Na veel ervaring in de schietsport opgedaan te hebben zag ik hier een nieuwe uitdaging. Om rattenbestrijding als een dienstverlening te starten in de bestrijding van de zwarte en bruine rat.

Helaas is de Kerkuil net als vele andere roofvogels vaak het slachtoffer van bestrijdingsmiddelen welke gebruikt worden tegen de rat. Het nadeel van bestrijdingsmiddelen is dat de rat hier uiteindelijk resistent voor wordt en hun nakomelingen ook. Omdat jonge ratten bij veel roofdieren op het menu staan zien we steeds vaker doorvergiftiging in de voedselketen. De rat met gif in het lijf is een makkelijke prooi voor andere roofdieren omdat deze ziek is geworden maar er niet direct aan bezwijkt. 

Daarom is afschieten met een welgemikt schot de beste en snelste manier om een rat pijnloos te bestrijden. Om dit te kunnen doen heb ik een speciale cursus gevolgd om met moderne apparatuur dit voor elkaar te krijgen ook hier zijn strenge regels voor opgesteld.