Laat ons het bestrijden

IPM

Integrated Pest Management

IPM is de afkorting voor Integrated Pest Management.

Dit is een werkwijze of totaal verhaal over de aanpak van de bestrijding van de rat. Er is dus voor elke situatie een andere aanpak nodig omdat niet elke situatie hetzelfde is. Ervan uitgaande dat de opdrachtgever zelf al verschillende maatregelen heeft genomen en desondanks toch een te grote populatie van ratten heeft, zal er iets aan toegevoegd moeten worden.

Afschieten heeft de voorkeur

Feit is dat het gebruik van gif niet meer is toegestaan of onder streng toezicht staat en uitsluitend gebruikt mag worden door deskundigen en niet meer voor particulieren beschikbaar is. Wanneer er dus geen gif meer gebruikt mag worden zal er naar een vervanger gekeken moeten worden welke in het (IPM) bestrijdingsprogramma van de opdrachtgever past. 

Het afschieten is dus een methode die daar uitstekend in past en heeft uiteindelijk alleen maar voordelen tegenover het gebruik van gif. Afschieten betekend direct zichtbaar resultaat, géén onnodig lijden van de rat, géén doorvergiftiging, afschieten kan overal ingezet worden en gif niet. Ook is afschieten veel voordeliger dan gifgebruik.

Bestrijding voor langere periode

Verzekeringsmaatschappijen zullen ook gaan vragen wat de opdrachtgever aan bestrijding doet i.v.m. het voorkomen van stalbranden als gevolg van vraatschade of knaagschade aan kabels enz. Wanneer er voor langere periode van onze diensten gebruik zou worden gemaakt, kunnen we een onderhoudscontract bespreken. In dit geval zullen wij het logboek bij de opdrachtgever laten liggen zodat hij kan aantonen dat er op professionele basis volgens het IPM ratten bestreden worden. 

Het aantal keren dat we langs zullen moeten komen is zowel afhankelijk van de locatie als ook het jaargetijde. Als het kouder wordt buiten zullen de ratten weer hun toevlucht zoeken in de stallen en gebouwen, bij warmer weer zullen ze veelal buiten zijn en niet in de stal. 

Naast het afschieten geven wij ook advies en kijken samen met de opdrachtgever naar de haalbaarheid van maatregelen om zoveel mogelijk overlast terug te dringen. Plaatsen van extra nestkasten voor uilen is er hier eentje van en bespreken van omgeving of gebouw gebonden aanpassingen.